Gia đình các mẹo vặt gia đình, đối nhân sử thế trong gia đình