Bệnh ung thư phổi là gì?

Ung thư phổi đứng đầu trong nhóm bệnh nguy hiểm ở cả hai giới. Nhiều người chủ quan, bệnh là do hút thuốc lá gây ra. Nhưng thực tế, thuốc là chỉ là nguyên nhân chủ yếu và có rất…