Thơ tình bài: Cảm ơn đời,em đã có Anh

Cảm ơn đời,em đã có Anh Em cảm ơn đời đã cho em được yêu Được chia xẽ với những gì anh có Được ước mơ và ngày đêm được nhớ Đến một người yêu nhất -chính là anh !…