Các phòng tránh bệnh tiêu chảy cấp

Để phòng bệnh tiêu chảy cấp người dân cần chú ý thực hiện các biện pháp sau: – Hiện nay đã có vắc-xin Rota có tác dụng phòng chống tiêu chảy cho chủng vi-rút Rota gây nên, vì vậy các…