Ý tưởng kinh doanh ít vốn

Hướng dẫn chọn ý tưởng kinh doanh Bạn sẽ làm gì với một số vốn ít ỏi? Bạn muốn kinh doanh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, lựa chọn sản phẩm nào, hay số vốn còn khá khiêm tốn?…