Cách phòng ngừa bệnh viêm xoang

Tránh các tác động ô nhiễm từ môi trường. Nên có những phương thức phòng tránh khói bụi, chất độc hại…từ môi trường xung quanh bằng cách đeo khẩu trang khi tiếp xúc. Giữ gìn môi trường sống luôn sạch…