Cách phòng ngừa bệnh thủy đậu ở trẻ em

Phương pháp phòng ngừa tốt nhất hiện nay đối với bệnh thủy đậu là cho trẻ tiêm phòng thủy đậu trong giai đoạn trẻ từ 12 đến 18 tháng tuổi. Hoặc trong khi mang thai người mẹ tiêm phòng thủy…