Cách phòng bệnh ung thư tuyến giáp

Để phòng bệnh ung thư tuyến giáp một cách hiệu quả, có thể áp dụng một số những biện pháp cụ thể như: Tránh tiếp xúc với tia bức xạ khi còn quá nhỏ. Trước khi quyết định tiến hành…