Bệnh ung thư tinh hoàn là gì?

Ung thư tinh hoàn là bệnh đặc thù ở nam giới. Nó có thể gây tổn hại đến khả năng sinh sản và ảnh hưởng tới chất lượng phát triển đặc điểm giới tính nam. Bệnh hoàn toàn có khả…