Bệnh ung thư thực quản có nguy hiểm không?

Đã là bệnh thì bệnh nào cũng rất nguy hiểm. Ung thư thực quản được xếp thứ 1 trong 10 căn bệnh ung thư gây tử vong nhiều nhất. 66.695 là số nạn nhân không qua khỏi khi mắc bệnh…