Cách điều trị bệnh ung thư dương vật

Căn cứ vào điều kiện sức khỏe của bệnh nhân, khu vực phát triển của bệnh ung thư, kích thước cũng như giai đoạn phát triển của khối u, các bác sĩ sẽ quyết định phương pháp điều trị thích…