Viêm khớp dạng thấp cách phòng và điều trị bệnh

Làm thế nào để phòng và điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp? Hàng năm, ở nước ta tỷ lệ người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp ngày càng gia tăng. Theo thống kê, cứ một triệu dân thì có…