Triệu chứng của ung thư dương vật

Các triệu chứng của bệnh ung thư dương vật rất phong phú. Ở mỗi giai đoạn, bệnh lại có biểu hiện khác nhau. Khi bệnh mới xuất hiện, do tế bào ung thư chưa lan rộng nên không gây ra…