Bệnh ung thư vòm họng là gì?

Ung thư vòm họng chiếm tỉ lệ cao tại Việt Nam, có thể lên tới 12% trong số những bệnh ung thư và hiện đang có dấu hiệu ngày càng “trẻ hóa”. Phần lớn bệnh nhân thường đến khám ở…