Triệu chứng của bệnh ung thư thận

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không gây ra dấu hiệu nào. Trong giai đoạn sau, các triệu chứng có thể bao gồm: Tiểu ra máu: là dấu hiệu của bệnh ung thư thận phổ biến nhất. Bạn có thể…