Phương pháp điều trị bệnh viêm họng ở trẻ em

Bệnh viêm họng cấp thường diễn ra trong vòng 3 – 4 ngày. Nếu sức đề kháng của bệnh nhân tốt, bệnh sẽ tự lui dần, các triệu chứng sẽ mất đi rất nhanh. Các loại kháng sinh, hạ sốt…