BỆNH HO Ở TRẺ EM CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?

Ho là một bệnh lý thông thường ở trẻ và không gây nhiều nguy hiểm. Khi trẻ bị ho, có thể không phải do bị bệnh mà chỉ là một triệu chứng, cơ chế tự bảo vệ của đường hô…