Nguyên nhân gây ra bệnh thủy đậu

Như đã nói, thủy đậu về căn bản là một bệnh ngoài da lây nhiễm do virus có tên varicella zoster (loại virus thường được tìm thấy trong các bóng nước và dịch hầu họng) gây ra. Varicella zoster là…