Cách điều trị bệnh ung thư thực quản

Điều trị bệnh ung thư thực quản phụ thuộc vào các giai đoạn của bệnh.  Có 4 giai đoạn là: Giai đoạn 1: Ung thư chỉ xảy ra ở các lớp trên của tế bào niêm mạc thực quản Giai…