Nguyên nhân gây bệnh ung thư hạch

Cho đến thời điểm này, các nhà khoa học chưa đưa ra bất kỳ công bố chính thức nào cho nguyên nhân gây bệnh ung thư hạch. Tuy nhiên, có một số yếu tố sẽ làm gia tăng nguy cơ…