Cách phòng tránh bệnh ung thư hạch

Các cụ xưa có câu “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, mọi người cần thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh ung thư hạch dưới đây: Không hút hoặc ngừng hút thuốc lá…