CÁCH PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐAU NỬA ĐẦU

Bệnh đau nửa đầu có thể xuất hiện do nhiều nhân tố tác động trong đó có yếu tố về môi trường sống, sự thay đổi hoóc môn trong cơ thể, do vậy một trong những biện pháp phòng chống…