Bệnh mụn trứng cá là gì?

Mụn trứng cá là cụm từ mà chúng ta vẫn thường nhắc đến, đặc biệt là giới trẻ với thái độ than phiền, thậm chí bất lực. Mụn trứng cá có tỷ lệ mắc cao nhất ở nhóm thanh- thiếu…