Để bắt đầu kinh doanh không nên bỏ qua những điểm sau

Hiện nay phong trào Start Up không còn là mới lạ tại các thành phố lớn, các bạn trẻ ngày càng có nhiều ý tưởng kinh doanh mới và độc đáo. Ngày càng có nhiều bạn trẻ dưới 30 tuổi…