Bệnh thủy đậu có nguy hiểm không?

Thủy đậu là một bệnh phổ biến và có số lượng người nhiễm cao, cao nhất ở trẻ nhỏ. Thông thường vì tính chất lành tính mà cha mẹ ít tìm hiểu các kiến thức về cách điều trị bệnh…