Cách điều trị bệnh tiêu chảy cấp

– Bù nước: với bệnh nhân ở thể nhẹ, trực tiếp bù nước bằng cách cho bệnh nhân uống dung dịch điện giải. Trong trường hợp bệnh nhân bù nước bằng đường uống không hiệu quả, cơ thể suy yếu…