Bệnh táo bón có nguy hiểm không?

Bệnh táo bón không phải là bệnh nguy hiểm và không thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Nhưng nếu để lâu ngày bệnh sẽ gây ra những thay đổi về cảm xúc của người bệnh…