BỆNH CHÂN TAY MIỆNG LÀ GÌ?

(Mẹo vặt cuộc sống hàng ngày) Bệnh tay chân miệng là một trong số bệnh có tỷ lệ lây lan cao trong cộng đồng, đặc biệt ở những nước châu Á. Tuy nhiên đến nay các nhà khoa học vẫn…