Cách điều trị bệnh ung thư não

Tại bệnh viện, các bác sĩ sẽ thực hiện một số kiểm tra tổng quan và kiểm tra chuyên sâu để phát hiện bệnh. Bạn cần thực hiện một số xét nghiệm như chụp cắt lớp não (CT não), chụp…