Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh của bệnh tiêu chảy

Những triệu chứng của bệnh tiêu chảy cấp điển hình thường thấy là: hiện tượng sôi bụng, đầy bụng, đi ngoài liên tục, phân ban đầu lỏng, sau toàn nước và các chất nhầy; kèm với đó là cảm giác…