Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?

Với kỹ năng, hiểu biết của mình về biển số xe các tỉnh bạn có thể trả lời đúng 10/10 biển số xe dưới đây không?

Để đạt được 10/10 câu trả lời đúng cũng không phải là dễ nhé!

Nào hãy thử xem!


Question 1 of 10.

Biển 43 là của tỉnh - thành phố nào?

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?
Biển 43

Biển số 43 là biển của tỉnh hay thành phố nào?

Đak Nông
Lâm Đồng
Đà Nẵng

Giải thích đáp án đúng:

Biển 43 là biển số xe của thành phố Đà Nẵng

Question 2 of 10.

Biển số xe 19 là ở tỉnh nào?

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?
Biển 19

Chọn 1 đáp án đúng của Biển 19 là tỉnh nào?

Phú Thọ
Hà Giang
Cà Mau

Giải thích đáp án:

Biển 19 là biển của tỉnh Phú Thọ

Question 3 of 10.

Biển số 77 là của tỉnh - thành phố nào?

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?
Biển 77

Trả lời câu hỏi biển 77 là tỉnh hay thành phố nào?

Phú Yên
Bình Định
Quảng Ngãi

Giải thích đáp án đúng:

Biển số 77 là của Bình Định

Question 4 of 10.

Biển số xe 51 là của tỉnh - thành phố nào?

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?
Biển 51

Chọn đáp án đúng biển 51 của tỉnh thành phố nào?

TP Hồ Chí Minh
Sơn La
Lâm Đồng

Giải thích đáp án đúng:

Biển 51 là biển số xe của Thành Phố Hồ Chí Minh

Question 5 of 10.

Biển số xe 30 là ở tỉnh - thành phố nào?

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?
Biển 30

Chọn 1 đáp án đúng của Biển 30 là tỉnh - thành phố nào?

Lạng Sơn
Cần Thơ
Hà Nội

Giải nghĩa đáp án!

Biển 30 là biển Hà Nội - biển Thủ Đô

Question 6 of 10.

Biển số 61 là của tỉnh - thành phố nào?

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?
Biển 61

Trả lời câu hỏi biển số 61 là của tỉnh hay thành phố nào?

Long An
Bình Dương
Đồng Nai

Giải thích đáp án đúng:

Biển số xe 61 là của tỉnh Bình Dương

Question 7 of 10.

Biển số xe 22 là của tỉnh - thành phố nào?

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?
Biển 22

Trả lời câu hỏi biển số xe 22 là của tỉnh - thành phố nào?

Thái Nguyên
Hà Giang
Tuyên Quang

Giải thích đáp án đúng:

Biển số xe 22 là của tỉnh Tuyên Quang

Question 8 of 10.

Biển số 84 là của tỉnh - thành phố nào?

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?
Biển 84

Trả lời câu hỏi biển số 84 là của tỉnh - thành phố nào?

Gia Lai
Sóc Trăng
Trà Vinh

Giải thích đáp án đúng:

Biển số 84 là của tỉnh Trà Vinh

Question 9 of 10.

Biển số xe 60 là tỉnh - thành phố nào?

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?
Biển 60

Trả lời đáp án biển số 60 là của:

Đồng Nai
Đăk Lắc
Đà Nẵng

Giải nghĩa đáp án!

Biển 60 là biển của tỉnh Đồng Nai

Question 10 of 10.

Biển số 99 là của tỉnh - thành phố nào?

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?
Biển 99

Trả lời câu hỏi biển số 99 là của tỉnh - thành phố nào?

Bắc Ninh
Bắc Kạn
Sóc Trăng

Giải nghĩa đáp án!

Biển 99 là của Bắc Ninh

Next question 1 of 10

All 10 questions completed!


Share results:

Thử thách nhận biết biển số xe các tỉnh thành Việt Nam?

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Leave a Comment