Quiz Thử Tài Nhận Biết Biển Số Xe Các Tỉnh Ở Việt Nam

Bạn có tự tin về khả năng nhận biết biển số xe các tỉnh ở Việt Nam không? Nếu có hãy chơi Quiz vui này để xem bạn nhớ được bao nhiêu biển số xe nhé.


Question 1 of 11.

Biển số 37 của tỉnh thành phố nào?

1. Hà Tĩnh
2. Quảng Nam
3. Nghệ An
Question 2 of 11.

Biển số 21 là của tỉnh thành phố nào?

1. Yên Bái
2. Lào Cai
3. Tuyên Quang
Question 3 of 11.

Biển 15 thuộc tỉnh thành phố nào?

1. Nam Định
2. Hải Dương
3. Hải Phòng
Question 4 of 11.

Biển 99 đẹp này là của tỉnh thành phố nào?

1. Tuyên Quang
2. Bắc Giang
3. Bắc Ninh
Question 5 of 11.

Biển số xe 60 của tỉnh thành phố nào?

1. Đồng Nai
2. Bình Dương
3. Vũng Tàu
Question 6 of 11.

Biển đẹp 88 này là của tỉnh thành phố nào?

1. Vĩnh Yên
2. Vĩnh Tường
3. Vĩnh Phúc
Question 7 of 11.

Biển số 22 là của tỉnh thành phố nào?

1. Điện Biên
2. Thái Nguyên
3. Tuyên Quang
Question 8 of 11.

Biển số xe 81 là của tỉnh - thành phố nào?

1. Điện Biên
2. Tuy Hòa
3. Gia Lai
Question 9 of 11.

Biển 19 là thuộc tỉnh thành phố nào?

1. Tuyên Quang
2. Phú Yên
3. Phú Thọ
Question 10 of 11.

Biển số 35 là của tỉnh thành phố nào?

1. Ninh Bình
2. Thái Bình
3. Quảng Bình
Question 11 of 11.

Biển số 89 là của tỉnh thành phố nào?

1. Hà Nam
2. Hưng Yên
3. Hải Dương

Next question 1 of 11

All 11 questions completed!


Share results:

Quiz Thử Tài Nhận Biết Biển Số Xe Các Tỉnh Ở Việt Nam

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam