Cập nhật mã vùng điện thoại quốc tế 326 nước mới nhất

Bạn đang tìm mã vùng các nước trên quốc tế, dưới đây là danh sách mã vùng của hơn 200 quốc gia trên thế giới.
Để sử dụng mã vùng gọi điện bạn có hai cách:

– Cách 1: [00] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]
– Cách 2: [+] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]

Danh sách mã vùng 326 nước trên thế giới

ma-vung-dien-thoai-quoc-te
Danh sách mã vùng 326 nước trên thế giới
STT TÊN NƯỚC MÃ VÙNG CÁC NƯỚC
1 ALBANIA 355 hoặc + 355
2 ALGERIA 213 hoặc + 213
3 AMERICAN SAMOA 684 hoặc + 684
4 ANDORRA 376 hoặc + 376
5 ANGOLA 244 hoặc + 244
6 ANGUILLA 1+264 hoặc + 1+264
7 ANTARCTICA 672 hoặc + 672
8 ANTIGUA & BARBUDA 1+268 hoặc + 1+268
9 ARGENTINA 54 hoặc + 54
10 ARMENIA 374 hoặc + 374
11 ARUBA 297 hoặc + 297
12 ASCENSION 247 hoặc + 247
13 AUSTRALIA 61 hoặc + 61
14 AUSTRIA 43 hoặc + 43
15 AZERBAIJAN 994 hoặc + 994
16 ANITED ARAB EMIRATES 971 hoặc + 971
17 BAHAMAS 1+242 hoặc + 1+242
18 BANGLADESH 880 hoặc + 880
19 BARBADOS 1+246 hoặc + 1+246
20 BELARUS 375 hoặc + 375
21 BELGIUM 32 hoặc + 32
22 BELIZE 501 hoặc + 501
23 BENIN 229 hoặc + 229
24 BERMUDA 1+441 hoặc + 1+441
25 BHUTAN 975 hoặc + 975
26 BOLIVIA 591 hoặc + 591
27 BOSNIA & HERZEGOVINA 387 hoặc + 387
28 BOTSWANA 267 hoặc + 267
29 BRAZIL 55 hoặc + 55
30 BRITISH VIRGIN ISLANDS 1+809 hoặc + 1+809
31 BRUNEI 673 hoặc + 673
32 BULGARIA 359 hoặc + 359
33 BURKINA FASO 226 hoặc + 226
34 BURUNDI 257 hoặc + 257
35 CAMBODIA 855 hoặc + 855
36 CAMEROON 237 hoặc + 237
37 CANADA 1 hoặc + 1
38 CAPE VERDE ISLANDS 238 hoặc + 238
39 CAYMAN ISLANDS 1+345 hoặc + 1+345
40 CENTRAL AFRICAN REBUBLIC 236 hoặc + 236
41 CHAD 235 hoặc + 235
42 CHATHAM ISLANDS (NEW ZEALAND) 64 hoặc + 64
43 CHILE 56 hoặc + 56
44 CHINA 86 hoặc + 86
45 CHRISTMAS ISLAND 672 hoặc + 672
46 COCOS ISLAND 672 hoặc + 672
47 COLOMBIA 57 hoặc + 57
48 COMOROS 269 hoặc + 269
49 CONGO 242 hoặc + 242
50 COOK ISLANDS 682 hoặc + 682
51 COSTA RICA 506 hoặc + 506
52 CRAOTIA 38 hoặc + 38
53 CUBA 53 hoặc + 53
54 CYPRUS 357 hoặc + 357
55 CZECH 420 hoặc + 420
56 DENMARK 45 hoặc + 45
57 DIEGO GARCIA 246 hoặc + 246
58 DJIBOUTI 253 hoặc + 253
59 DOMINICA ISLAND 1+809 hoặc + 1+809
60 DOMINICAN REPUBLIC 1+809 hoặc + 1+809
61 DONGTIMOR 670 hoặc + 670
62 EASTER ISLAND 56 hoặc + 56
63 ECUADOR 593 hoặc + 593
64 EGYPT 20 hoặc + 20
65 EL SALVADORE 503 hoặc + 503
66 EQUATORIAL 240 hoặc + 240
67 GUINEA ERITREA 291 hoặc + 291
68 ESTONIA 372 hoặc + 372
69 ETHIOPIA 251 hoặc + 251
70 FAEROE ISLANDS 298 hoặc + 298
71 FALKAND ISLANDS 500 hoặc + 500
72 FIJI 679 hoặc + 679
73 FINLAND 358 hoặc + 358
74 FRANCE 33 hoặc + 33
75 FRANCH ANTILLIES 596 hoặc + 596
76 FRENCH GUIANA 594 hoặc + 594
77 FRENCH POLYNESIA 689 hoặc + 689
78 FYROM (MACEDONIA) 389 hoặc + 389
79 GABON 241 hoặc + 241
80 GAMBIA 220 hoặc + 220
81 GEORGIA 995 hoặc + 995
82 GERMANY 49 hoặc + 49
83 GHANA 233 hoặc + 233
84 GIBRALTAR 350 hoặc + 350
85 GREECE 30 hoặc + 30
86 GREENLAND 299 hoặc + 299
87 GRENADA 1+473 hoặc + 1+473
88 GUADELOUPE 590 hoặc + 590
89 GUAM 671 hoặc + 671
90 GUANTANAMO BAY 53 hoặc + 53
91 GUANTEMALA 502 hoặc + 502
92 GUINEA 224 hoặc + 224
93 GUINE BISSAU 245 hoặc + 245
94 GUYANA 592 hoặc + 592
95 HAITI 509 hoặc + 509
96 HONDURAS 504 hoặc + 504
97 HONG KONG 852 hoặc + 852
98 HUNGARY 36 hoặc + 36
99 ICELAND 354 hoặc + 354
100 INDIA 91 hoặc + 91
101 INDONESIA 62 hoặc + 62
102 IRAN 98 hoặc + 98
103 IRAQ 964 hoặc + 964
104 IRELAND 353 hoặc + 353
105 ISRAEL 972 hoặc + 972
106 ITALLY 39 hoặc + 39
107 IVORY COAST 225 hoặc + 225
108 JAMAICA 1+809 hoặc + 1+809
109 JAPAN 81 hoặc + 81
110 JORDAN 962 hoặc + 962
111 KAZAKHSTAN 7 hoặc + 7
112 KENYA 254 hoặc + 254
113 KIRIBATI 686 hoặc + 686
114 KOREA, SOUTH 82 hoặc + 82
115 KUWAIT 965 hoặc + 965
116 KYRGYSTAN 7 hoặc + 7
117 LAOS 856 hoặc + 856
118 LATVIA 371 hoặc + 371
119 LEBANON 961 hoặc + 961
120 LESOTHO 266 hoặc + 266
121 LIBERIA 231 hoặc + 231
122 LIBYA 218 hoặc + 218
123 LIECHTENSTIEN 423 (+ 7 số TB) hoặc + 423 (+ 7 số TB)
124 LITHUANIA 370 hoặc + 370
125 LUXEMBURGE 352 hoặc + 352
126 MACAO 853 hoặc + 853
127 MACEDONIA, FEDERAL REP PO 389 hoặc + 389
128 MADAGASCAR 261 hoặc + 261
129 MALAWI 265 hoặc + 265
130 MALAYSIA 60 hoặc + 60
131 MALDIVES 960 hoặc + 960
132 MALI 223 hoặc + 223
133 MALTA 356 hoặc + 356
134 MARSHALL ISLANDS 692 hoặc + 692
135 MARTINIQUE 596 hoặc + 596
136 MAURITANIA 222 hoặc + 222
137 MAURITIUS 230 hoặc + 230
138 MAYOTTE 269 hoặc + 269
139 MEXICO 52 hoặc + 52
140 MICRONESIA 691 hoặc + 691
141 MIDWAY ISLANDS 1+209 hoặc + 1+209
142 MIQUELON 508 hoặc + 508
143 MOLDOVA 373 hoặc + 373
144 MONACO 377 hoặc + 377
145 MONGOLIA 976 hoặc + 976
146 MONSERRAT 1+664 hoặc + 1+664
147 MOROCCO 212 hoặc + 212
148 MOZAMBIQUE 258 hoặc + 258
149 MYANMAR 95 hoặc + 95
150 NAMBIA 264 hoặc + 264
151 NAURU 674 hoặc + 674
152 NEPAL 977 hoặc + 977
153 NETHERLANDS 31 hoặc + 31
154 NETHERLANDS ANTILLES 599 hoặc + 599
155 NEVIS 1+869 hoặc + 1+869
156 NEW CALCEDONIA 687 hoặc + 687
157 NEW ZEALAND 64 hoặc + 64
158 NICARAGUA 505 hoặc + 505
159 NIGER 227 hoặc + 227
160 NIGERIA 234 hoặc + 234
161 NIUE 683 hoặc + 683
162 NORFOLK ISLAND 672 hoặc + 672
163 NORTH KOREA 850 hoặc + 850
164 NORWAY 47 hoặc + 47
165 OMAN 968 hoặc + 968
166 PAKISTAN 92 hoặc + 92
167 PALAU 680 hoặc + 680
168 PANAMA 507 hoặc + 507
169 PAPUA NEW GUINEA 675 hoặc + 675
170 PARAGUAY 595 hoặc + 595
171 PERU 51 hoặc + 51
172 PHILIPPIN 63 hoặc + 63
173 POLAND 48 hoặc + 48
174 PORTUGAL 351 hoặc + 351
175 QATAR 974 hoặc + 974
176 REUNION ISLAND 262 hoặc + 262
177 ROMANIA 40 hoặc + 40
178 RUSSIA 7 hoặc + 7
179 RWANDA 250 hoặc + 250
180 ST. HELENA 290 hoặc + 290
181 ST. KITTS 1+869 hoặc + 1+869
182 ST. LUCIA 1+758 hoặc + 1+758
183 ST. PIERRE 1+508 hoặc + 1+508
184 ST. VINCENT 1+784 hoặc + 1+784
185 SAIPAN 670 hoặc + 670
186 SAN MARINO 378 hoặc + 378
187 SAO TONE 378 hoặc + 378
188 SAUDI ARABIA 966 hoặc + 966
189 SENEGAL REPUBLIC 221 hoặc + 221
190 SERBIA, REPUBLIC OF 381 hoặc + 381
191 SEYCHELLES 248 hoặc + 248
192 SIERRA LEONE 232 hoặc + 232
193 SINGAPORE 65 hoặc + 65
194 SLOVAKIA 421 hoặc + 421
195 SLOVENIA 386 hoặc + 386
196 SOLOMON ISLANDS 677 hoặc + 677
197 SOUTH AFRICA 27 hoặc + 27
198 SOMALIA 252 hoặc + 252
199 SPAIN 34 hoặc + 34
200 SRI LANKA 94 hoặc + 94
201 SUDAN 249 hoặc + 249
202 SURINAM 597 hoặc + 597
203 SWAZILAND 268 hoặc + 268
204 SWEDAN 46 hoặc + 46
205 SWITZERLAND 41 hoặc + 41
206 SYRIA 963 hoặc + 963
207 TAIWAN 886 hoặc + 886
208 TAJIKISTAN 7 hoặc + 7
209 TANZANIA 255 hoặc + 255
210 THAILAND 66 hoặc + 66
211 TOGO 228 hoặc + 228
212 TONGA 676 hoặc + 676
213 TRINIDAD & TOBAGO 1+809 hoặc + 1+809
214 TUNISIA 216 hoặc + 216
215 TURKEY 90 hoặc + 90
216 TUKMENISTAN 7 hoặc + 7
217 TURKS & CAICOS 946 hoặc + 946
218 TUVALU 688 hoặc + 688
219 UGANDA 256 hoặc + 256
220 UKRAINA 380 hoặc + 380
221 UNITED KINGDOM 44 hoặc + 44
222 URUGUAY 598 hoặc + 598
223 USA 1 hoặc + 1
224 UZBEKISTAN 7 hoặc + 7
225 VANUATU 678 hoặc + 678
226 VATICAN CITY 39 hoặc + 39
227 VENEZUELA 58 hoặc + 58
228 VIETNAM 84 hoặc + 84
229 WAKE ISLAND 1+808 hoặc + 1+808
230 WALLIS & FUTUNA 681 hoặc + 681
231 WESTERN SOMOA 685 hoặc + 685
232 YEMEN 967 hoặc + 967
233 YUGOSLAVIA 381 hoặc + 381
234 ZAIRE 243 hoặc + 243
235 ZAMBIA 260 hoặc + 260
236 ZIMBABWE 263 hoặc + 263

Nếu trên đây mà chưa có mã vùng bạn cần, hãy để lại số điện thoại với mã vùng dưới Comment bài viết này, chúng tôi sẽ tìm kiếm giúp bạn!

Leave a Comment