Chết đuối lần 2

Chết đuối lần 2 là gì? Người ta còn có thể gặp hiện tượng chết đuối khô, đó là bị ngạt khi nước chẹn mũi và đường thở, gây ra co thắt phế quản, bệnh nhân không thở được và…