Bốc bát họ là gì?

Bốc bát họ là gì? hiểu biết cần có trước khi chơi

Đã bao giờ bạn nghe tới “bốc bát họ” trong bài viết này mình sẽ chia sẻ hiểu biết của…
Bụi mịn trong không khí

Bụi mịn là gì? tìm hiểu bụi siêu mịn PM 1.0, PM 2.5

Thời gian gần đây đài báo truyền hình nói rất nhiều về vấn đề ô nhiễm môi trường đặc biệt…
Yamete là gì?

Yamete là gì ? ông nào còn hỏi câu này chắc đã là người tối cổ đến nơi

Giờ này còn ông nào hỏi mà chưa biết từ Yamete nghĩa là gì thì có lẽ đã là người…
Vòng tròn Jerk

Vòng tròn Jerk là gì ? động lực nào khiến họ tham ra Circle Jerk

Bạn đã bao giờ nghe tới vòng tròn Jeck hay Circle Jerk đây là một thuật ngữ phổ biến ở…