Triệu chứng của bệnh ung thư vú nam, cách điều trị bệnh hiệu quả an toàn