Nguyên nhân, dấu hiệu nguy hiểm của bệnh ung thư thanh quản