Bảng ký tự đặc biệt Alt đẹp trong Game

Bạn muốn cái tên nổi trội bên cạnh kỹ năng chơi game của mình rất đơn giản hãy sử dụng các ký tự đặc biệt trong tên. Các ký tự đặc biệt chúng tôi cung cấp dưới đây bạn không cần nhớ mà chỉ cần Bookmark đường dẫn này trên trình duyệt của mình để có thể dễ dàng mở ra sử dụng lần sau.

Cách Bookmark đường dẫn trên trình duyệt

– Bước 1: Mở đường dẫn bảng ký tự Alt đẹp
– Bước 2: Ấn tổ hợp phím CTRL + D và chọn Done là xong. Lần sau muốn xử dụng bạn chỉ cần mở Tab mới trên trình duyệt Chrome và Click vào Icon là xong!

Hướng dẫn cách dùng ký tự đặc biệt Alt

– Bước 1: bạn hãy bật phím Numlock trên bàn phím lên nhé
– Bước 2: giữ phím Alt + số tương ứng ở bảng phía dưới là được nhé.

ky-tu-alt
Bảng ký tự Alt đẹp

Bảng ký tự Alt đẹp

SymbCodeSymbCodeSymbCodeSymbCode
1048_95Ä142
2149`96Å143
3250a97É144
4351b98æ145
5452c99Æ146
6553d100ô147
7654e101ö148
8755f102ò149
9856g103û150
10957h104ù151
11:58i105ÿ152
12;59j106Ö153
13<60k107Ü154
14=61l108¢155
15>62m109£156
16?63n110¥157
17@64o111158
18A65p112ƒ159
19B66q113á160
20C67r114í161
§21D68s115ó162
22E69t116ú163
23F70u117ñ164
24G71v118Ñ165
25H72w119ª166
26I73x120º167
27J74y121¿168
28K75z122169
29L76{123¬170
30M77|124½171
31N78}125¼172
spc32O79~126¡173
!33P80127«174
34Q81Ç128»175
#35R82ü129176
$36S83é130177
%37T84â131178
&38U85ä132179
39V86à133180
(40W87å134181
)41X88ç135182
*42Y89ê136183
+43Z90ë137184
,44[91è138185
45\92ï139186
.46]93î140187
/47^94ì141188
SymbCodeSymbCodeSymbCodeSymbCode
189236¡0161Ò0210
190φ237¢0162Ó0211
191ε238£0163Ô0212
192239¤0164Õ0213
193240¥0165Ö0214
194±241¦0166×0215
195242§0167Ø0216
196243¨0168Ù0217
197244©0169Ú0218
198245ª0170Û0219
199÷246«0171Ü0220
200247¬0172Ý0221
201°248®0174Þ0222
202249¯0175ß0223
203·250°0176à0224
204251±0177á0225
205252²0178â0226
206²253³0179ã0227
207254´0180ä0228
208255µ0181å0229
20901280182æ0230
2100130·0183ç0231
211ƒ0131¸0184è0232
2120132¹0185é0233
2130133º0186ê0234
2140134»0187ë0235
2150135¼0188ì0236
216ˆ0136½0189í0237
2170137¾0190î0238
218Š0138¿0191ï0239
2190139À0192ð0240
220Œ0140Á0193ñ0241
221Ž0142Â0194ò0242
2220145Ã0195ó0243
2230146Ä0196ô0244
α2240147Å0197õ0245
ß2250148Æ0198ö0246
Γ2260149Ç0199÷0247
π2270150È0200ø0248
Σ2280151É0201ù0249
σ229˜0152Ë0203ú0250
µ2300153Ì0204û0251
τ231š0154Í0205ü0252
Φ2320155Î0206ý0253
Θ233œ0156Ï0207þ0254
Ω234ž0158Ð0208ÿ0255
δ235Ÿ0159Ñ0209

Trên đây với bảng tổng hợp các ký tự đặc biệt Alt đẹp, nếu bạn cần thêm ký tự đặc biệt chủ đề nào nữa vui lòng comment dưới bài viết này, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Leave a Comment